Cern i Sveits – The Large Hadron Collider, skapt for å fange; The cosmic Dance/Dancer!

Fra hinduismens guddommelige treenighet!

https://no.wikipedia.org/wiki/Trimurti

Få har ennå skjønt hva internasjonale forskere, inkludert forskere fra Norge
– holder på med under jorda i Sveits og i Frankrike!
For en tid tilbake snakket forskerne om at de hadde funnet;
«Gude-Partikkelen»…

https://www.dagsavisen.no/nyheter/verden/guds-partikkel-kan-vere-funnet-1.475788

Les videre