Hjerneforsker, psykiater og militær kollaboratør Carl Wilhelm Sem-Jacobsen….

Audhild Østgård på «pyramiden» ved Sigridsbu, Blefjell.
Hvem sier at man ikke skal ta bilder mot-sols…;))

Rikets tilstand/Tv2 har laget en god og informativ doku i 4 deler om forskningen ref til i følgende intro;

«In 1956 brain researcher Carl Wilhelm Sem-Jacobsen buildt his own laboratory at Gaustad psychiatric hospital in Norway supported by Chief Medical Officer Karl Evang, Minister of Social Affairs Gudmund Harlem and Prime Minister Einar Gerhardsen. Carl Wilhelm Sem-Jacobsen had his background in the OSS (precursor to the CIA), was active in the US space programme, partisipated in the CIAs MKUltra-programe, cooperated closely with Wilder Penfield and Jose Delgado and had research-contracts with the US Army, Navy and Air Force. And where Delgado used animals, Sem-Jacobsen used psychiatric patients at Gaustad as guinea pigs in his brain research where he operated electrodes into the brains of non consenting patients. Per Isdahl who has been chief psychologist at Gaustad hospital and investigated the conditions says «a huge project was to controle peoples behaviour through controling their brains physically from distance through electronic connections in sutch a way that people themselves did not know they were being controled». Among other things Sem-Jacobsen also glued electrodes to the heads of soldiers and claimed he could read their «soul life»

Psykisk, militær mindcontrol, del 1


Jeg har lenge hevdet at psykiatrien er en «Krumtapp» i det å styre og å kontrollere den menneskelige adferden.
Innad i militæret knyttet til politiet har det i en årrekke foregått dypt-pløyende experimentering og forskning på menneskehjernen sammen med groteske dyreforsøk!

I 2013 gravde jeg i denne materien og fant mye aktuelt stoff, linket til info som i dag ser ut til å være radert ut fra nettet.
Jeg fant nylig en artikkel jeg skrev dengang som ett word-document/Office og får ikke i dag tilgang til mitt eget åndsverk. Jaggu har Microsoft blokkert min/mine artikler og satt kiler både her og der slik at jeg ikke får åpnet dem!
Holder på med en tidkrevende prosess for å «vaske» dokumentet!
Irriterende!

28 februar 2012(?) åpnet Jens Stoltenberg ett av verdens største hjerneforsknings-sentra i Trondheim!
Er denne linken fjernet fra nettet?
Finner den ikke igjen

For å forstå nåtiden MÅ vi skjønne hva som har foregått i fortid!
Den teknologien vi i dag omgir oss med og er avhengig av på alle bauger og kanter, er bygget på tidligere forskning, ikke minst via experimentering- og forskning på den menneskelige hjernen, med de stakkars forsøks-dyra ofte som forløpere!

Covid-hysteriet der folk nå skremmes til lydighet og konform adferd, er virkemiddel som brukes etter at vi har blitt utsatt for en rekke manipulerende teknikker og metoder!
Lekket info rundt bla Irak- og Libya-krigen, fortelle om masse-slakting av mennesker og bruk av mindcontrollerende teknikker, i trenings-øyemed!

Se denne videoen, i 4 deler.
For meg er den opplysende ift å skjønne den metodebruken som har ledet oss fram til dagens verdens-omspennende tilstand.
For meg ett viktig supplement, etter å ha dukket ned i mye annet stoff både i forkant og i ettertid!

psykisk, militær mindcontrol, del 2
Psykisk, militær mindcontrol, del 3
Psykisk, militær mindcontrol, del 4

Jeg kan i tillegg til å anbefale folk å oppdatere seg via videoen også informere om at jeg har jobbet som avdelingsleder i langtids-psykiatrien der jeg var med på å hente tilbake de ødelagte menneskene som hadde vært utsatt for grove overgrep og tortur!
Jeg har sett- og erfart hva lobotomi og psykofarmaka gjør med den menneskelige kroppen og sjelen!

Bjørn Lande fra Rjukan gikk ut offentlig i 2009 via psykolog Joar Tranøy sin penn.
Bjørn var en av mine tidligere pasienter som døde for flere år siden.
Derfor tillater jeg meg å omtale Lande som min pasient.
Jeg kontaktet Tranøy på ett tidspunkt ang Bjørn/boken og vi korresponderte i en periode via mail

Skjermdump

Forlagets omtale:
Joar Tranøys bok er en undersøkelse av hva rettsvesen, psykiatri og fengsel gjorde med Bjørn Lande som var tvangsinnlagt på Reitgjerdet sykehus i perioden 1968 til 1973. Han var i løpet av 18 måneder fastspent i fotreimer 6500 timer i Reitgjerdets verste avdeling. Oppholdet gjorde at Bjørn Lande nesten mistet evnen til å tale og bevege seg. Stortinget avslo billighetserstatning. Joar Tranøy har også utgitt boka Kampen for rettssikkerhet og menneskerettigheter – We Shall Overcome’s historie 1968-1988 – på Lanser Forlag. LES MINDRE

Jørn Lande,
-nevøen til Bjørn Lande

Traff Jørn på Fjellvåken, Møsvatn/Møssstrond
for mange år siden
;))

Jørn Lande