Frykten for utenforskapet!

skjermdump fra steigan.no/ artikkel, Lars Birkelund

Media er samfunnets mange verktøy til å holde status quo fanget via pressen/Den fjerde statsmakt!
Det blir dårlige vaktbikkjer av slike når Kongen i realiteten er avsatt i Kongedømmet og Trojanere styrer riket!!

Bra artikkel fra Lars Birkelund,
på steigen.no
Link ligger nedenunder

«Altså: når politikere, medier, reklamebyråer eller andre med trygghet og sjølsikkerhet klarer å få folk til å tro at flertallet av befolkningen støtter en sak eller er enige i et synspunkt, en politisk korrekt oppfatning, har de også lyktes med å få de fleste skeptikere til å tie, da det kun er en liten del av befolkningen som tør å si noe som er upopulært, og særlig i det offentlige rom, da de er redde for at de sjøl skal bli upopulære. Dette gjelder nok journalister og politikere i enda sterkere grad enn folk flest, da «feil» synspunkter kan få umiddelbare virkninger for karrierene deres. På den annen side får alle som er «innafor», de som føler seg trygge fordi de har «riktig» oppfatning, styrket sjøltillit som fører til at de kan framføre sine synspunkter med selvfølgelighet, trygghet og nedlatenhet overfor de som er «utafor».»
https://steigan.no/2020/08/udo-ulfkotte-brente-alle-broer/?fbclid=IwAR3LAzpQkoYLa-2MXY9C4Z8KtOw30oV3Am9qJjebKwPVIhGkYaxnWCCECWY

Jeg er skapt til ikke å gi opp!
I DNAet og genmaterialet mitt ligger det en Fighter.
Derfor har jeg knekket ned mange ganger uten der og da å vite hvordan jeg skulle reise meg igjen.
Det har jeg alikevel gjort
-reist meg igjen,
gang på gang.
Som ilden utifra støvet og asken,
der det fortsatt fantes glør!

Jeg har kommet meg på beina igjen når ryggen var «knekt»!
Ved først å krype,
så krabbet jeg på alle fire,
deretter satte jeg meg opp på huk!
Og smått om senn, skritt for skritt
-kom jeg meg opp i full lengde,
med beina plantet på jorda!
Naturen og dyra mine har alltid vært
-mine gode hjelpere og allierte
i slike situasjoner!


Mange ganger gjennom dette livet har jeg gjennomført denne prosessen.
Og hver gang har jeg funnet egne personlige verktøy til bruk ved neste «Fall»
-for å overleve!
Som en enslig ulvinne på stadig vandring
– og i bevegelse!

Ja, jeg har ofte vært ensom!
Og ja
-jeg har ofte lengtet etter FLOKKEN min,
dem jeg opplever å høre sammen med!
I tykt som i tynt!
Dem som kan tåle hele meg og mitt strie sinn og vesen,
fordi de også kjenner varmen fra hjertet mitt!
Samt den indre Ilde-brannen i sjelen min!
Den brannen som brenner for folket mitt!


La dem leve
-de viktige, frie Ulvene!
Dem som holder balansen i naturen når menneskene har mistet sin forstand og forrykker
Skaperverket fordi de selv vil leike gud-skaper mens de i sannhetens navn, er destroyere
på grådig jakt etter mer…mer.. stadig mer…
Dem jeg snakker om har en umettelig hunger i sin egen ufullkommenhet mens de projiserer sitt over på
-balansekunstnerens EKTE predator!
Hun/Han Alfa
-hvis eneste «synd» var å bli skapt i ulve-ham for overlevelse av flokke

Jeg holder ikke kjeft når jeg mener det er viktig å snakke HØYT!
Jeg snakker så høyt og så tydelig som jeg mener er behøvelig!
Er ikke redd for å tråkke rett inn i ormebolet og i den salaten man nå lissom ikke skal berøre gjennom paragrafer og demarkasjonslinjer!
Sperre-linjer som predatorene, forførerne har satt opp for oss som stengsler inn til våre egne sinn, inn i «Sjeleminnet» og tilbake til våre egne gamle erindringer!
Til våre genuine og autentiske dagbøker!


Hvor mange barn er røvet- og stjålet fra sitt biologiske opphav
-fra sin mor, fra sin far, fra sine foreldre, fra sin egen familie?
I barnevernets navn, der saksbehandlere er konger og fyrste
-uten dypere kompetanse gjeldende årsak og virkning!?
«Løsningene» og røver-toktene sine har de dog funnet fram til
-bevisstløse om kunnskapen til de dype forbindelseslinjene!

Hvor mange av disse barna er blitt offer for pedofil virksomhet blandt de høyprofilerte samfunnstoppene, dem som eier bukta, begge ender og som får all troverdighet
-fordi de ER- og EIER det korrupte samfunns-systemet,
som skaffer prey til predatorene i menneske-ham?

Jeg har jobbet som avdelingsleder både i langtidspsykiatrien og i rus-feltet!
Begger steder med rehab.

Menneskene i disse «grupperingene» er outsidere som virkelig har fått føle på- og oppleve utenforskapet i samfunnets fasade-bygging!
De nevnte menneskene er forskjellige
-men alikevel like i det å ha skjønt:
«You got to get IN
-to get OUT»

Forstår du hva jeg sier til deg gjennom
-The Carpet Crawlers..?

Dem som tror at ALT bare går over av seg selv
-UTEN at vi trenger å foreta oss a damn shit,
må tro om igjen,
og finne fram til den EKTE VISSHETEN!

Dem som tror at Herren skal komme for å rydde opp i alle menneskers jævelskap, rot og unnasluntringer
-kommer til å få seg noen kraftige remindere rett i fleisen!

Dem som bevisst har skjult seg inne i de blinde, døve og fordummende menighetene av alle slag
-kommer selv til å måtte ta kraftige oppgjør med tapet av sin sjel,
for lettvindte løsninger, for begjæret etter gods, gull, egen posisjon og den falske tryggheten!

Skapelsen av denne verden ble ikke gjort i en håndvending!
Forløsningen der ALT det ekte skal skilles fra den mørke materien,
er heller ikke gjort i en svusj
-og med harelabb!

Denne prosessen skjer både på det
-Individuelle
og på det
-Kollektive
planet!

Alt og alle kommer til å bli «Hjem-søkt»
Det er intet lenger å lure på;
Begynn der du står i dag!
«Bak-dørenes» tid er forbi!

Redselen for utenforskapet er kun en illusjon
-enda en frykt-trigger lagt inn i sinnet ditt!
Den triggeren finnes ikke lenger,
dersom du selv er villig til å «sprekke» bobla!!
Lykke til!
;))