Hvem er mest imbecile i denne verden helt ute av kurs…?

Har ett stort ❤ for slike Andrew`er
-av Downs-folket!
(Se linken under)
De rører ved noe dypt innvendig!
Det er noe med den spontane, umiddelbare og ukontrollerbare GLEDEN!
😀

Men også hvordan de evner å vise sorg og smerte!
De skjuler seg vanligvis ikke slik vi andre gjør!

https://www.facebook.com/AmazingAuditions/videos/2722777534678312

Downs-folket er like forskjellige og individuelle som annet folk.
Mulig de er enda mer individuelle fordi de færreste av dem er beregnende slik andre mennesker, beregner vinning- eller tap via gruppedynamikken!

Downs-folket har en annen type BARNLIGHET!
Der mange av dem er spontane og «omfavner» dem de vil
-uten å kjenne vedkommende.
Mens andre er mer mistenksomme
-og ser fremmede mer an

før de slipper seg løs!

Det er mye lettere å «lese» Downs-folket enn annet folk!
Downerne kan ikke poker-fjes!

«Det er tre typer Downs syndrom. Trisomi 21 er den mest vanlige, ca. 95 % har denne typen. Ved trisomi 21 har alle kroppens celler et ekstra kromosom nummer 21. De resterende (ca. 1–4 %) har enten translokasjon eller mosaikk. Ved translokasjon har en bit av kromosom 21 festet seg til et annet kromosom. Ved mosaikk har bare noen av kroppens celler et ekstra kromosom 21.»
https://no.wikipedia.org/wiki/Downs_syndrom

Trenger litt mere bistand for å nå opp til den øverste greina
-på treet;

I 1953 fødte Wenche Foss en sønn med Downs.
Hun kalte sønnen for
-Tommeliten.

Nå har jeg sjekket ut den såkalte høgresiden i over 8 år.
Det som slår meg er den lave evnen til empati og økte tanker rundt egen-nytten blandt mange av disse «høgre-vridde»!
Som om kloden kun er til for dem!

Tidligere hadde jeg mye å gjøre med dem på venstresiden.
Det som ofte kjennetegner de venstrevridde er altfor stor grad av det jeg kaller;
Følelsesmessig inkontinens.
Hvilket betyr i for stor grad å la seg styre av følelser
-uten vilje til å erkjenne konsekvensene av følelses-styrte handlinger!
Der ALT- og ALLE skal med!


Begge deler fører oss inn i en ubalansert verden med store problem innad i eget land
-som i resten av verden!
Lett synlig i dagens Norge
-der samfunns-problemene nå øker på!

Og der regjering og storting virrer rundt som hodeløse høner og haner!
Elefanten i rommet er det dog svært få på øverste hylle som vil snakke om!
Det er lettere å generalisere problemene
-enn å identifisere dem!

Bortsett ifra å utpeke Synde-bukker
-som får hele bøtta midt i hode!
Uten forbehold!

Min påstand er som følger;
Regjering og storting kjenner ikke veien tilbake til
-Sans og Samling,
innad i eget land!