Livs-Visjonen vs opportunisme, -motstandere.

Selv-frødd Solsikke/Sun flower i Audhilds hage.
Frø fra fuglebrettet.

VISJONEN 

Jeg har en drøm
Om fri mennesker, 
I et fritt land, 
I en fri verden, 
I et fritt univers.

Der kjærlighet,  
Harmoni, 
Fred  
Og balanse råder. 

Der samspillet mellom alt, 
Mellom synlige og usynlige virkeligheter, 
Mellom mennesker, dyr, trær og vekster 
Er hellig og ukrenkelig. 

Der kontakten mellom oss  
Og våre forfedre, aksepteres 
Som en viktig del av helheten, 
Slik at døden blir en virkelig del av livet. 

Der moder jord 
Får tilbake mer enn hun gir, 
Slik at hun igjen kan vokse seg sterk og frodig, 
Og igjen bli i stand til å nære oss. 

Der hennes rene, rensende vann 
Igjen strømmer ut til alle verdenshjørner, 
Og der sola, månen og stjernene, knytter jordingsbånd 
Mellom himmel og jord. 

Der strålene fra henne vil lyse 
Som et levende og pulserende bevis til hele universet,  
Om at kjærlighet, omtanke, godhet og fred, 
Er det som opprettholder eksistensen, 
Og som er meningen med våre liv. 

Audhild Østgård
Haukedalen,
16 januar 2001

Visjonen
skrev jeg etter å ha kommet hjem fra en shaman-healing samling da jeg fulgte ett kurs (utdannelse) gjennom 1 1/2 år på begynnelsen av 2000.
Tidlig neste morgen satte jeg meg opp i senga og begynte å skrive.
Etter en kort stund satte jeg meg ved kjøkkenbordet og der og da kom inspirasjonen til meg temmelig heftig!
Jeg opplevde det som om «1000» røster ville fortelle sin historie gjennom meg
og ville låne min penn til å formidle sitt budskap!
Husker at jeg nærmest begynte å flire der jeg satt med pennen i hånd og skrivepapiret foran meg.

Jeg sa;
vent litt, vent litt
….dette går for fort, jeg greier ikke å skrive så kjapt!
Da roet energien seg og jeg fikk fullført visjons-diktet mitt!

Utifra denne opplevelsen tenker jeg Visjonen som
-ett energetisk samarbeids-prosjekt!

Det er snart 20 år siden jeg skrev Visjonen
-og vi er ennå langt ifra fred på jord og viljen til å betrakte Moder jord som en levende existens som faktisk MÅ få tilbake sin eget genuine energi!
Den energien som menneskeheten daglig stjeler fra henne og bruker/forbruker grådig!

I det siste har jeg undersøkt endel rundt
-Energi-tyveri.
Det er slett ikke bare jorda som blir frarøvet sitt eget økologiske nettverk.
Det samme skjer mellom menneskene.
Svikefulle, grådige existenser i menneskeham finnes side ved side av
dem som vil vèl.

Jeg kom nylig atter engang over begrepet
-Opportunisme.

Kort definisjon fra Wiki;
«Opportunismeopportunistisk oppførsel eller hensiktsmessighetspolitikk er en bevisst strategi, handling eller atferd der man utnytter omgivelsene til egen fordel, og tar lite hensyn til ideelle grunnprinsipper. Begrepet brukes om ulike typer prinsippløs tilpasning innen biologiøkonomi (transaction cost economics), spillteori, etikkpsykologisosiologi og politikk. Opportunistiske strategier eller handlinger kan sees hos enkeltpersoner, grupper og organisasjoner, eller være del av en oppførsel eller trend

Store medisinske leksikon,
snakker om bakterier, virus og parasitter som endel av vårt immunforsvar som på ett tidspunkt (når det blir for mange av dem, eller når kroppens eget forsvar er lavt) kan gi infeksjoner og derved blir å betrakte som opportunister
– det vil si;
Motstandere.

I psykologisk perspektiv snakker vi om opportunister som
«-en person som benytter seg av enhver mulig anledning til å oppnå egen vinning eller fremme egen posisjon uansett om dette er moralsk tvilsomt eller ikke. Uttalt grad av opportunisme kan særlig ses ved antisosiale- og narsissistiske personlighetsforstyrrelser

Sjalusi og energi-tyveri henger på samme greip.
Tenker jeg!
Energiske og kreative mennesker blir ofte utsatt for slike sjalue energi-tyver!
Disse tyvene «spotter»/sporer deg opp og vil gjerne inn under huden din, der de kan utnytte din energi og kreative skills, til egen vinning!
Legg merke til (i øyenkroken) hvordan de betrakter deg!!

Slike personer er slue og de inngir gjerne tillit!
I første omgang!
For ett trenet øye og over kortere eller lengre observasjons-periode,
er de ikke vanskelige å avsløre!
Vel og merke når man er villig til å holde dem «fast» i en kontroversiell situasjon.
Slike situasjoner vil oppstå i møte med disse!
Vær du sikker på det!

Mange stikker av fra opportunisten i de nevnte situasjonene.
Mens lydig og umælende personer,
-underkaster seg!
Ofte ubevisst!

Opportunisten er din venn så lenge han/hun evner å melke deg.
Det vil si;
Så lenge vedkommende kan surfe på dine kreative evner,
for deretter å kunne ta dine ideer og forslag
-og gjøre dem til sine egne!
De tar gjerne æren for ditt møysommelige arbeid!

Synonyme ord på opportunistene er;
Strebere
Karrierejegere
Humbugmakere
Lykkejegere
Værhaner

Dem jeg snakker om finnes i alle samfunns-lag
-og på alle nivå av samfunns-strukturen!

Observer opportunisten,
dersom du har en evnt flere (de opptrer gjerne i flokk som en type hive-minded existens)
i din nærhet!
Prøv å finne ett mønster i kommunikasjonen og adferden deres.

De er ofte først meget hyggelige og smilende.
Og når de har fått deg på kroken sin
-kommer deres sanne vesen mer og mer fram til overflaten!

De er kløppere til å projisere sin egen uakseptable adferd
-over på deg!
Slik konstruerer de gjerne situasjoner (som i utgangspunktet handler om dem),
for deretter å skylde sitt eget over på den de har utpekt som sitt «prey»!

Før i tiden ville mange med den nevnte adferd bli kalt psykopater.
Psykopati-begrepet er nå avløst av benevnelsen
-Sosiopati.
Uten at begrepets innhold har endret seg av den grunn.

Her er en vakker og viktig tekst fra avdøde
-Anne Grete Preus;

«Først når du kjenner at de har deg,
kan du løsne dette klamme grep.
Bare den som merker lenken,
kan bli befridd for sine slep!»

Mitt råd for å sjekke ut hva/hvem du har i din nærhet gjengis bra i memet under!
Og for dem av oss som er våkne og bevisste,
merkes denne energien som;

-tung, klamrende, bindende
eller som;
-lett, initiativrik, givende og åpnende!
😜
Jeg vet meget vel hvilke personer jeg ønsker å omgås,
i så måte!
😊

Til slutt enda ett utdrag fra en av
Anne Grete Preus sine mange flotte tekster;
Ønske;

«Hvem tok dine vinger,
hvem bøyde ditt hode
og sendte ditt hjerte på drift?

Hvem temmet din lengsel
fra bredpenslet styrke,
til liten,
utydelig
skrift..?»

INGEN
-kan leve livet for andre uten selv å bli trykket ned og gjort liten, ubetydelig og etterhvert utydelig.

Å frigjøre seg fra egne «slep» og andres ditto,
er faktisk det eneste som duger hvis man ønsker å leve livet sitt utifra
-Eget potensiale, fulle styrke og energi!
Lykke til!
😊