Born to be alive-Work in progress! 😊

En liten intro til mine neste skriverier.

«Your mind is our business

The Future is in Our Hands
At the Rossum Corporation we have only one goal in mind:
shaping the minds of tomorrow.»
Rossum Corporation: Building the Future

«The strong is going to
-Eat the weak»;

Minner som snarest om infoen i lenken ovenfor
-nå når folk såvidt begynner å våkne og hyler opp mot lockdown!
Det er akkurat DER de bakenforliggende kreftene ønsker at folket skal være!
På akkurat det nivå
-der vi kan kontrolleres!

Krigen handler om ett mye høyere MÅL,
med mye mer inngripen i våre liv enn det vi akkurat nå står i!
Det handler om å ta kontroll over vårt sinn, våre tanker og våre mentale- og fysiske egenskaper!
På permanent basis!

Helt ned til minste detalj
-for slik å skape en illusjon om at tankene og viljen kommer fra vårt eget indre!

Denne operasjonen gjøres med meget subtile, innsmigrende og forførende verktøy!
I særdeleshet når vi er blitt så utmattet og svake at vi ønsker «en større makt», en foreldre-substitutt til å ta vare på oss!!

En av de viktige virkemidlene er det som skjer på børs og i finansmarkedet.
Nå når naturalhusholdningen omtrent er borte her i landet og i andre industriland
så er vår eksisens, vår væren eller ikke væren
-knyttet opp imot penge-systemet og lånemarked!

Der bedrives det en vanvittig
-Marked-og finans-manipulering!

Denne fra Tucker,
illustrerer levende og tydelig de siste hendelsene i så måte;

Bra!
La Mutantene kjøre markeds-/finansmanipuleringen og korrupsjonen
-helt PIP ÅPEN!!
Slik får hele verden SE
-hva vi faktisk er underlagt!!


«World Economic Forum ble stiftet i 1971 av økonomiprofessor Klaus Schwab, som fortsatt er leder for stiftelsen. Opprinnelig het organisasjonen The European Management Forum, men endret navn til World Economic Forum i 1987, da organisasjonen ble utvidet til å omfatte mange flere medlemsland og begynte å jobbe med globale problemstillinger.»

World Economic Forum – Store norske leksikon (snl.no)

Her heter det så smukt i lenken fra Store, norske leksikon;

«World Economic Forum er en ikke-statlig internasjonal organisasjon med årlige møter i Davos.»
Det er «nesten» til å le seg skakk av når vi gjennom år, har erfart Skyggespillet og at WEF sammen med de årlige Bilderberger-møtene (avholdt siden 1954) styrer ALLE STATER globalt
-på ymse vis!

Jeg startet inneldningsvis med ett sitat og en lenke fra;
Rossum corporation; building the future.
Akkurat den lenken fant jeg i går
-mens klippene fra Dollhouse nedenunder, fant jeg for mange år siden.

Jeg forventer ikke at folk flest skal forstå hva disse «scenene» handler om eller hvor langt de teknologiske mulighetene og experimenteringen er kommet.
Dem jeg tenker på er dem som
ikke har opplevde merkelige, nesten uforklarlige hendelser, tidslaps, søvnparalyse etc
Det er heller ikke dem jeg henvender meg til.
Jeg vet imidlertid at det er mange flere enn meg som har hatt opplevelser som ingen- eller svært få skjønner eller tror er oppspinn og derfor stiller seg tvilende eller helt uforståelig til!

Man blir fort ensom i en verden
-der de fleste følger strømmen, snakker andre etter kjeften og er livende redd for å skille seg ut!
Man kan også velge å styrke seg
-ved å stå mest aleine, jobbe bevisst og etterhvert oppnå egen visshet og integritet!
Jeg har valgt det siste,
samtidig som jeg vet at det er flere enn meg der ute med samme-og/eller lignende experiences.

Hva er det egentlig de bedriver- og har holdt på med bak de lukkede dørene i laboratoriene?

Hvordan skapes
-Manchurian candidates?
Hvordan aktiveres de?
Hva skjer når programmeringen de utsettes for «glipper
og de begynner å få tilbake sin egen hukommelse?

Jeg har fått mengder av info gjennom konkrete og egen-erfarte hendelser som jeg igjen har sjekket opp imot div kilder.
Og tenker at dess flere «kontakt-punkt» og forbindelseslinjer man finner
-jo mer troverdighet kan man oppnå!

Fordi;
-virkelighet overskrider det folk flest klarer å forestille seg.
Man MÅ stå sterkt i sin egen integritet med beina godt plantet på jorda,
dersom man skal evne å forflytte seg
-uhemmet gjennom tid og rom!

Og slik sette fragmentene/bitene sammen til en helhet,
i det store puslespillet!

🙂

Forts følger