It all leads back to The White House – and to Pentagon!

Bildet hentet fra
The Manchurian candidate 1962

Project MKUltra/Behavioral Modification og
-Watergatesaken/President Nixon


Hybridisering,
utvikling av AI/KI og
humanoider
-har pågått lenge!

Skriver denne artikkelen også som
-Work in progress!
Og legger ut div etterhvert som jeg jobber meg dypere nedover i materien.

For meg er dette en god måte for å jobbe meg igjennom dette utrolig tøffe stoffet!
Tenker å si litt mer om hvert fragment etterhvert som jeg redigerer, evnt sletter og legger til nytt!

Jeg har funnet mye aktuelt stoff tidligere.
Så kom en periode der det så ut som om mye var forsvunnet fra internett.
Og nå opplever jeg igjen at informasjonen ofte på detaljnivå
-ligger helt åpent!
Det er som om en dør har åpnet seg inn til den manipulerte, hjernevaskede og programmerte verden!
Der det nå ser ut til å være mulig å finne stadig «nye gullkorn» dypt nede
-blandt møkk og mudder!
🙂

Jeg gjentar;
Hybridisering, utvikling av AI/KI og
humanoider

-har pågått lenge!

Slike finnes nå- og er plassert overalt!
Få gjenkjenner dem!
Kanskje fordi vi kun blir presentert for små fragment av gangen

-samtidig som vi blir fortalt løgner om at utviklingen ikke er kommet lenger enn til akkurat disse bitene…

Gull er en av «deres» viktigste energi-kilder!
bling-bling!!
Se dokuen om;
Human creation..

Sjekket ut dette for mange år siden!
Nå har også diskusjonen rundt sølv til bruk i Shorthandelen begynt!
Mulig vi også får se det samme rundt gullet…
-etterhvert som nettet strammer seg til
og avsløringene kommer som perler på snora!

Norges gullbeholdning-sies å være utskipet fra Norges bank til London ifb med 2 verdenskrig.
Hvor er det norske gullet nå..?

Dokuen nedenunder er bra med mye relevant info
-men med en forførende avslutning!
Opprullingen og Oppryddingen on Earth
er ikke ferdig før den i realiteten
-virkelig ER ferdig!!

All leads back to
-The White House and to
Pentagon!

Når klarte menneske-forskerne å godta skaperverket UTEN å tukle det til for å utnytte det i sin kommersiell og grådige hensikt?
Frankenstein-vil alltid lure i krokene når Menneskekroppens kart med ALT sitt iboende er oppdaget og isolert…
Deliberate Deception fra forskning.no
-tenker jeg ifølge denne;

«I februar 2001 skjedde en verdenssensasjon innen forskningen.Et enormt team av forskere fra mange land publiserte det første kartet over hele det menneskelige genomet – altså arvestoffet vårt.Forskerne hadde klart å isolere og lese av de lange trådene av DNA som ligger i kjernen av alle menneskeceller. Disse trådene er kjempelange kjeder, satt sammen av fire ulike kjemiske stoffer. Disse fire stoffene betegnes med bokstaver, som genene våre er skrevet med.Og nå hadde altså forskerteamet klart å lese alle bokstavene i hele genomet vårt.»
Slik gir en 20 år gammel sensasjon oss en sjanse mot covid-19-mutanter | ABC Nyheter

De er slett ikke i mål med å finne hele kartet over det menneskelige genomet!
Den realiteten er endel av Covid-aksjonen og bruk/misbruk av Kary Mullis sin PCR-test
hvilket han fikk en Nobel for!

Menneskets kromosomer;

Min påstand er som følger;
Covid-vaksinene er fortsatt på utprøvings-stadiet der de leiter gjennom menneskenes arvestoff og DNA via PCR-testing.
Den pågående sekvenseringen av prøve-resultatet (av PCR-materialet)
handler om å finne de siste bitene i det menneskelige genomet!

«DNA består av mange klasser av repeterte DNA-sekvenser. Dette repetitive DNA kan ha funksjoner som vi i dag ikke kjenner selv om det er blitt kalt «avfalls-DNA» (junk DNA).»»Human genomprosjektet»
human genomprosjektet – Store norske leksikon (snl.no)
Human Genome Project
Human Genome Project – Wikipedia

Project MKUltra knyttet til Watergatesaken
«Frank Church headed the Church Committee, an investigation into the practices of the US intelligence agencies. In 1973, amid a government-wide panic caused by Watergate, CIA Director Richard Helms ordered all MKUltra files destroyed.[68] Pursuant to this order, most CIA documents regarding the project were destroyed, making a full investigation of MKUltra impossible. A cache of some 20,000 documents survived Helms’s purge, as they had been incorrectly stored in a financial records building and were discovered following a FOIA request in 1977. These documents were fully investigated during the Senate Hearings of 1977.»
Project MKUltra – Wikipedia

«Naomi Klein argues in her book The Shock Doctrine that Cameron’s research and his contribution to the MKUltra project was not about mind control and brainwashing, but about designing «a scientifically based system for extracting information from ‘resistant sources’. In other words, torture.»

At dette var/er en viktig del av MKUltra-programmet har jeg lenge visst og tenker at
Naomi Klein har truffet en «nerve» her.
Etterpå brukes spesielle teknikker til å «viske ut minnet» om hendelsen, hos offeret!
Såkalt
-wipe the slate clean!

-Hvor lenge holder denne teknikken?
-Hva skjer når offeret begynner å huske hendelser, manipuleringer og teknologi av forskjellig slag..Watergate-saken
«Watergate-saken var en politisk spionasjesak som pågikk i USA i perioden 1972–1974. Det demokratiske partiets nasjonale hovedkvarter, som lå i forretningskomplekset Watergate i Washington D.C., ble i juni 1972 utsatt for innbrudd. Innbryterne ble tatt på fersk gjerning.»
Watergate-saken – Store norske leksikon (snl.no)

Monark-Sommerfuggelen
-The Monarch og dens Epigenetic memory/epigenetiske minne.
«Epigenetikk er vitenskapen om arvbare,
reversible endringer i genaktivitet uten at rekkefølgen på DNA-sekvensen endrer seg


Genene inneholder informasjon om egenskapene en organisme potensielt kan ha, men epigenetiske mekanismer styrer om egenskapene kommer til uttrykk eller ikke. Endringer i genuttrykk kan arves fra celle til celle gjennom celledelingen (mitosen), eller fra foreldre til avkom gjennom kjønnscellene (meiosen).»
epigenetikk – Store medisinske leksikon (snl.no)

The REAL Pandemic Part 1 of 2: MK ULTRA/Monarch Trauma Based Mind Control of People and Populations
The REAL Pandemic Part 1 of 2: MK ULTRA/Monarch Trauma Based Mind Control of People and Populations – Be Brilliant (randythym.com)

«Redderen i rugen eller Hver tar sin – så får vi andre ingen er en roman av J.D. Salinger og ble første gang utgitt i USA i 1951«
Redderen i rugen – Wikipedia

PROJECT MKULTRA, THE CIA`S PROGRAM OF
RESEARCH IN BEHAVIORAL MODIFICATION
13inmate_ProjectMKULTRA.pdf (nytimes.com)

Theodore John Kaczynski/Unabomberen;
Psychological study

«In his second year at Harvard, Kaczynski participated in a study described by author Alston Chase as a «purposely brutalizing psychological experiment» led by Harvard psychologist Henry Murray. Subjects were told they would debate personal philosophy with a fellow student and were asked to write essays detailing their personal beliefs and aspirations. The essays were turned over to an anonymous attorney who in a later session would confront and belittle the subject in what Murray himself called «vehement, sweeping, and personally abusive» attacks, using the content of the essays as ammunition.[22] Electrodes monitored the subject’s physiological reactions. These encounters were filmed, and subjects’ expressions of anger and rage were later played back to them repeatedly.[23] The experiment lasted three years, with someone verbally abusing and humiliating Kaczynski each week.[24][25] Kaczynski spent 200 hours as part of the study.[26]

Kaczynski’s lawyers later attributed his hostility towards mind control techniques to his participation in Murray’s study.[23] Some sources have suggested that Murray’s experiments were part of Project MKUltra, the Central Intelligence Agency‘s research into mind control.[27][28][29] Chase[30][31] and others[32][33] have also suggested that this experience may have motivated Kaczynski’s criminal activities. Kaczynski stated he resented Murray and his co-workers, primarily because of the invasion of his privacy he perceived as a result of their experiments. He also said he was «quite confident that my experiences with Professor Murray had no significant effect on the course of my life».
Ted Kaczynski – Wikipedia

«stars Jesse Eisenberg as a stoner slacker who discovers he is the sole survivor of the «Ultra» program, which turned him into the ultimate assassin.»;

Inside Project MKUltra, The Covert
CIA Program That Experimented With
Mind Control
«Due to the classified nature of the program, many of the test subjects were unaware of their involvement and Gottlieb admitted that his team targeted “people who could not fight back.” These included drug-addicted prisoners, marginalized sex workers, and both mental and terminal cancer patients.

Some of the subjects of MKUltra were volunteers or paid students. Others were addicts who were bribed with the promise of more drugs if they participated.

Though many of MKUltra’s records were destroyed, there are a few notable documented subjects, including: Ken Kesey, author of One Flew Over the Cuckoo’s Nest; Robert Hunter, a lyricist for the Grateful Dead; and James “Whitey” Bulger, a notorious Boston mob boss.»

Inside Project MKUltra, The CIA’s Cold War Quest For Mind Control (allthatsinteresting.com)

«In 1973, after the government-wide panic caused by Watergate, CIA Director Richard Helms ordered all MKUltra documents destroyed. Although most documents regarding the project were gone, a stash of more than 20,000 documents survived.
From these documents and testimony of those involved, a picture is painted of what really happened in the MKUltra program and evidence is shown as to how it is still happening to this day.»