They Live – i blandt oss, over hele kloden…..OBEY!!

Tro det
-eller ei!

Vær obs på «skiftet» rett etter 2:55
som om en type dokumentar overtar
..

Strenge tiltak i Bergen og kommunene rundt
etter utbrudd av mutantvirus
Strenge tiltak i Bergen og kommunene rundt etter utbrudd av mutantvirus (msn.com)

Bergen er rammet av villsmitte av både det britiske og det sørafrikanske viruset samtidig.
Byrådet i Bergen: Vi trykker på den røde knappen | ABC Nyheter

Myndighetenes påstander og stadig skiftende, dobbeltkommunikasjon og «informasjon» er nok til at flertallet holdes i frykt og slik under
-OBEY!
Om man ikke tror på ALT som står i bibelen
-er det alikevel mulig å rasjonelt forstå endel av det kildene under legger fram.

Bibelsk Tro;
«Vaksine, frykt, kaos og økt kontroll. Er det grunn til å være så redd som vi blir fortalt å være?
Det er planlagt massevaksinasjon, men er det ingen bekymringer knyttet til å ta en hasteprodusert vaksine?
Eller hva med vaksiner generelt?
Flere kyndige leger har talt imot den populære strømmen av meninger, men de er stort sett ikke å høre om i mediene.
I tillegg er det plattformer på internett som i stor grad kontrollerer og bestemmer hva du skal få lese.
Vi går kun i én retning – mot en global bevegelse som til slutt vil ende med to sider; den største vil være alliert med verdens makter, mens den andre, en liten rest, vil nekte å bøye seg for et system som går imot all rettferdighet.»
Sitatet;
under videoen nedenunder,

Har nå sett sett alle de 5 delene i den følgende serien fra Abel Struksnes
og legger ut den 5 og siste som handler om covid-vaksinene.

Fant mye relevant info i alle delene.
Info jeg tenker er nødvendig å kjenne til
-for dem som nå kommer ut med sine parti-program fram imot stortingsvalget i september.
Og som sier at de vil jobbe imot globalismen
-for den suverene, nasjonalstaten Noreg!

De MÅ vite hvilke fiender de kjemper imot, dem som jobber for å hente tilbake vår egen nasjon!
Hvis det virkelig er det de vil
-og ikke bare kommer med tomme ord,
evnt går de høye herrers ærend!

Bak vår rygg,
nok en gang!

Legger også ved del 1 i denne serien.
Fordi
-den gir en systematisk oversikt over hva div aktører har kommet med av uttalelser ift det vi nå ser utspille seg nasjonalt og globalt.

NB
Man trenger ikke å tilhøre menigheten til Struksnes (adventistene) for å skjønne denne
-Skrifta på veggen!
Struksnes har gjort et godt stykke arbeid
-vist gjennom serien!

Takker ham for det
Well done!
😊

I boken til
Harald Sommerfeldt Boehlke;
Det norske Pentagram
finner vi følgende spørsmål
på side 127;

«Jesus – Dyret i åpenbaringen ?
KUNNSKAP I BRANN»

I anmeldelsen av boken leser vi;
«Det sies at den som ikke kjenner sin arv, røtter og fortid ikke vet hvem han/hun er. I så måte er boken en skattkiste. Forfatteren har gått dypt inn i prosessen som skjedde ved kristningen av Norge. Her får du en innsikt i den gamle norrøne tankegangen og hva som skjedde når den traff mennesker som var influert og påvirket av datidens kristne tankegang.»
Bok – Det Norske Pentagram – Harmoni Nettbutikk (magasinetharmoni.no)

Jeg tenker å skrive mer med utgangspunkt i bla denne boken og det som videre står skrevet der om følgende tema, på side 138;
«Slangen ble sendt Adam og Eva for å advare dem mot Jehova; demiurgen som hadde skapt denne ynkelige og råtne verden der sjelene var fanget (se side 91.)»

Har allerede lagt ut et utdrag/bilde om aeonene og Demiurgen
nedenunder!

Det finnes opprinnelig TO KJØNN
-male and female/mann og kvinne!
Det er kun utifra disse to, det ekte livet kan oppstå,
uten inngripen og tukling med vårt genmateriale og DNA
,
via teknologi og annen forførende filledom!

Hva i allverden er så dette..
-En Transhuman, robot, AI/KI
som har gått bananas gjennom sin egen grenseløshet?
More Proof Liberalism is a Mental Disorder (bitchute.com)

Legger ved disse 4 utdragene fra boka;
-Det norske Pentagram
av Harald Sommerfeldt Boehlke
Primstaven forlag

Utdrag 1, side 90
-Det norske Pentagram av
Harald Sommerfeldt Boehlke

Primstaven forlag
Utdrag 2, side 90
-Det norske Pentagram av
Harald Sommerfeldt Boehlke

Primstaven forlag
Utdrag 3, side 91
-Det norske Pentagram av
Harald Sommerfeldt Boehlke

Primstaven forlag
Utdrag 4, side 91
-Det norske Pentagram av
Harald Sommerfeldt Boehlke

Primstaven forlag

«I gnostisk filosofi ble demiurgen de lavere makters onde herre.»
demiurg – Store norske leksikon (snl.no)

Song of Los er den tredje boken i en serieav illustrerte bøker, Continental Prophecies, som Blake malte sammen med sin kone. Demiurgen Urizen ber foran verdenen han har skapt.
Demiurgen Urizen
Av William Blake.
Lisens: Falt i det fri (Public domain)


En meget omfattende og bra artikkel skrevet av
William Engdahl;
Etter COVID går Davos for Great Reset – den store nullstillinga
Den store nullstillinga: Covid-19 er bare forspillet. Det blir verre! – Derimot

I artikkelen trekker han bla fram deler av WEF (World Economic Forum) sjef,
Klaus Schwab sitt innhold i boka;
Shaping the Future of The Fourth Industrial Revolution.

AI/KI, humanoider, transhumanisme og robotisering
-har jeg mast om lenge uten at folk har tatt notis av det jeg har sagt!
Mulig noen NÅ begynner å forstå hva som er på beddingen og som i realiteten allerede ER på plass!

Jo mer jeg ser av- og leser om WEF/Klaus Schwab,
dess mer tenker jeg på ham som en av disse aeonene
(beskrevet i utdraget fra; Det norske Pentagram)
som forbindes med Demiurgen
-skaperen av denne uperfekte og grusomme verden!
Der de forsøker å utkonkurrere det
-ORIGINALE og EKTE SKAPERVERKET!

Utdrag fra artikkelen til W. Engdahl;
«I 2016 skreiv WEF-sjef Schwab ei bok med tittelen Shaping the Future of The Fourth Industrial Revolution. Der skildrar han dei teknologiske endringane som kjem med den fjerde industrielle revolusjonen, som inkluderer 5G-smarttelefonar, Internet of Things (tinga sitt internett, det at vanlege, kvardagslege ting som omgir oss er kopla til internett og kan sende og motta kommandoar via nettet, mrk.) og artifisiell intelligens (AI, også kalla ‘kunstig intelligens, KI, mrk.), som koplar alt til alt slik at det kan ta dei mest banale avgjerder for oss, slike som å kjøpe meir mjølk eller skru ned omnen. Samtidig blir data sentraliserte i private korporasjonar som Google eller Facebook, så kvart andetak vi drar kan overvakast……osv»

De kreftene jeg snakker om er iskalde og beregnende mens de høster sjeler og bruker dem i hele sitt intrikate spill!
Det de holder på med er virkelig å Re-sette/Re-konstruere hele skaperverket på kloden og sette sin egen signatur på helvetesskapet!

De vil ikke ha noe av at andre «stiger» opp OVER deres eget nivå!
De vil «stige opp» selv
-og bruker de bevisste sjeler som sitt eget redsskap, som sitt «kjøretøy»
…for å «stige opp-/inn» og sitte som «kronen på verket»!

De stjeler ALT for å komme dit!
De ER grenseløse i sin adferd!
Det er heller ikke langt imellom idioten og geniet-sies det!

Sålenge folket holdes i uvitenhet om all denne jævelskapen,
så lenge folket fisler på symptom-planet rundt alle disse smågruppene der de hyler og skriker mot ditt og mot datt
-ja, så holdes de AKKURAT der disse parasittene vil ha dem!
På det nivået kan menneskehopen kontrolleres
-OG fortsatt ligge i uvitet og vettløysa!

HVA skal til for å få HEVET FOLKETS BEVISSTHET
-om det som baster og binder hele kloden
og holder oss som fanger og som kveg, som prey??

«- Klaus Schwab er en stygg og farlig jævel, ashkenazi og jesuit som resten av gjengen som er i ferd med å utslette oss som selvstendige individer – ‘ta rotta på oss» – alle.»
Sitatet hentet fra denne bloggen;
This is a wake up call – We are under attack as free humans – People are deceived by the US / EU: ETTER HA LEST DENNE ARTIKKELEN – – – – – – – KAN DU ALDRI HEVDE – – – – – – – – – – – AT DU IKKE BLE ADVART – – – – – (fredjohs.blogspot.com)
Artikkelen føyer seg fint inn i rekken av det jeg allerede har sagt!

They lost their way!
Nå forsøker sjarlatanene å holde posisjonen sin,
Nasjonalt såvel som Globalt
-ved å kopiere den siste rest av det menneskelige genom!
Fyttirakker`n
for svik og jævelskap!

«Et genom er hele arvematerialet i en organisme, altså hele DNA-sekvensen som finnes i alle kromosomene. Genomet omfatter både alle genene og sekvenser av DNA uten kjent funksjon. Nesten alle cellene i en organisme rommer en kopi av genomet. Genomet inneholder all informasjonen til å lage og vedlikeholde en organisme gjennom hele livet.»
genom – Store norske leksikon (snl.no)

Uintelligente Kreatur,
Playing;
Kneesy, Earsy, Nosey
🧐😊

I`m Irish too
-deep down in my Soul!
🧐
😊

Dedikeres,
den Katolske Kjerka
med hilsen
-«Slangen/Reptilen
fra Paradis»!

😜
Let there be
-LIGHT!!