Domino-effekten!

Eller kjedereaksjonen
-er betegnelsen på når en liten hendelse starter en kausal prosess med vidtrekkende konsekvenser.

På lørdag fikk jeg en henvendelse fra Hans Jørgen Lysglimt Johansen,
partileder i Alliansen

Les videre